Máme výsledky prvého kola medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic.

Prvé kolo medzinárodnej súťaže Young Car Mechanic máme úspešne za sebou. Tento rok sa zapojilo 21 Stredných odborných škôl z celého Slovenska.  Od západu cez stred, až po východ krajiny. Čo predčilo naše očakávania je fakt, že sa zaregistrovalo do súťaže vyše 500 študentov stredných odborných škôl s odborom auto opravár.


Samotnou skúškou prvého kola nakoniec prešlo 398 študentov, ktorí sa stali adeptmi na postup do praktického druhého kola., čo predčilo naše očakávania. 

Samotná skúška pozostávala z 85 teoretických otázok, v ktorých sme testovali vedomosti žiakov, predovšetkým v nasledovných okruhoch:

 • elektrický systém vozidla,
 • riadiaci systém vozidla,
 • brzdový systém a komponenty,
 • odpruženie a podvozok,
 • pohon vozidla,
 • údržba a diagnostika porúch,
 • motory s vnútorným spaľovaním všeobecne,
 • zapaľovanie a vnútorné diely spaľovaných motorov.

Časový limit stanovenej písomnej teoretickej skúšky bol 85 minút, pričom maximálny počet bodov bol tiež 85. Správna odpoveď na otázku mohla byť jedna, viac možností alebo aj dokonca žiadna. V tomto školskom roku 2021/2022 sme použili inovovaný hodnotiaci systém. Systém vyhodnocuje správnosť automaticky, ale zohľadňuje aj rýchlosť odpovedí. Najrýchlejší študent prešiel skúškou za 8 minút, avšak podľa výsledku sa mu rýchlosť neoplatila. Najšikovnejší študenti sa hravo dostali nad 60 bodov. Tento výsledok nás veľmi teší, pretože vieme, že v tomto náročnom období udržať vysokú úroveň vedomostí nie je jednoduché. Vďaka patrí, samozrejme, nielen vám, študenti, ale aj vašim učiteľom a majstrom odborného výcviku. 

Pred samotným  veľkým národným finále Young Car Mechanic nás ešte čakajú regionálne kolá. Až 60 študentov si zmeria nielen svoje vedomosti, ale hlavne technické zručnosti.

 Hostiteľmi regionálnych praktických kôl sú 3 školy:

 • za západné Slovensko je hostiteľom SOŠ technická - Galanta.
 • za stredné Slovensko SOŠ automobilová - Banská Bystrica,
 • a za východné Slovensko SOŠ automobilová - Košice,

Cieľom Young Car Mechanic je motivovať vás, študentov, k lepším výkonom, vytvoriť prostredie, kde si vymeníte skúsenosti a vyučovacie postupy a v neposlednom rade vytvoriť priestor, kde vám v spolupráci s významnými výrobcami predstavíme najnovšie technológie a trendy v autoopravárenskom priemysle. To všetko na vás čaká už na regionálnych kolách Young Car Mechanic.  Do skorého videnia.