Podrobnejšie o úlohách z Medzinárodného finále YCM 2024

Keďže pri písaní článku z medzinárodného finále som zistila. že celé by to vyšlo na 4 strany, rozhodla som sa ho rozdeliť do dvoch častí. V tejto časti získate podrobnejšie informácie o jednotlivých skúškach, ktorými si finalisti museli prejsť. Na vykonanie každej skúšky mali študenti 45 minút. Plný počet na každej skúške bolo 50 bodov.


1. Valeo – ADAS: Adaptívny tempomat (ACC) s funkciou núdzového brzdenia.

Valeo

Valeo opäť nesklamalo a pre účastníkov si pripravilo chuťovku. Na špeciálny panel umiestnili radarový senzor. Štyri skrutky finalisti využili na vykonanie priestorovej kalibrácie pomocou kalibračného terča a prednej kamery. Následne vykonali niekoľko simulácií, ktoré im povedali, či je senzor nakalibrovaný správne a všetky svoje zistenia zapísali do príslušných hárkov. V poslednej časti tejto úlohy bolo potrebné vyčítať potrebné údaje (amplitúdu, frekvenciu, trvanie...) z merania osciloskopom.

 

2. Varta - Zistenie parametrov fungovania elektrického systému vozidla, kontrola stavu poskytnutých batérií.

Varta

Úloha od Varty tiež pozostávala z viacerých častí. V prvej museli finalisti otestovať výkon batérie vo vozidle vrátane štartovania a voľnobehu. V druhej preskúmavali nabíjací systém vozidla, hľadali poruchu a následne mali navrhnúť spôsob odstránenia tejto poruchy. 

V tretej časti merali vybíjanie prúdu v zaparkovanom vozidle a mali vypočítať koľko energie z batérie sa spotrebuje počas 20 hodín parkovania.

V poslednej časti mali na základe meraní vybrať z troch poskytnutých batérií tú najvhodnejšiu na inštaláciu.

 

3. ZF Aftermarket - Diagnostika a oprava prevodovky, výmena poškodených komponentov a opätovné zostavenie celého systému.

ZF

ZF úloha bola rozhodne časovo náročná. Stihnúť za 45 minút vykonať diagnostiku prevodovky ZF 8HP z vozidla BMW X5 4000 408 HP a následne vykonať jej opravu , vymeniť poškodené komponenty a v závere celý systém znovu zostaviť. Aj učitelia sa priznali, že táto úloha by bola náročná aj pre nich.

 

4. Bosch - Pomocou diagnostického testera KTS indikovať príslušné hodnoty HV batérie a zadať ich do kontrolných tabuliek.

Bosch

Finalisti na elektrickom vozidle mali určiť príslušné hodnoty vysokonapäťovej batérie pomocou diagnostického testera KTS a mali ich zapísať do kontrolných tabuliek. Pri tejto úlohe nesmeli zabudnúť napojiť auto na nabíjačku. Ďalšou výzvou bolo aj to, že jazyk v KTS bol nastavený na angličtinu.

Bosch

 

5. Continental – Výmena rozvodového remeňa.

Continnetal už tradične mal svoju úlohu zameranú na rozvody, teda konkrétne na výmenu rozvodového remeňa  VW 1.6/2.0 16V TDI CR (kód motora: CAYC/CFFB). Hodnotilo sa najmä správne používanie technickej dokumentácie, dodržiavanie postupu a správne použitie náradia.

Continental

 

6. Elring - Výmena tesnení

Elring

Úloha od Elringu spočívala v siedmich čiastkových úlohách. Identifikácie motora, ktorý bol na stojane a nájdenia správnych náhradných dielov v katalógu; výmeny tesnenia výfukového potrubia podľa pokynov; demontovania krytov ventilov a krytu hlavy; demontovania hlavy valcov z bloku motora a kontroly motora; výberu správnej hrúbky tesnenia hlavy valcov; namontovania tesnení späť a výmeny olejového tesnenia na hriadeli pomocou špeciálneho náradia. Opäť to bola úloha, ktorá bola pre niektorých veľmi časovo náročná.

 

7. Febi

Febi

V úlohe od Febi účastníci museli najprv vyplniť krátky teoretický test,  namerať odpor vybraných hybridných pohonných jednotiek a zároveň vykonať merania pomocou diagnostického prístroja Pico.

 

8. Filtron - Rozpoznanie a výmena filtrov

Filtron

Opäť úloha, ktorá pozostávala z viacerých čiastkových úloh. V prvom kroku mali študenti zatriediť filtre umiestnené na stole do správnych skupín. V druhom kroku mali vyhľadať, kde sa na ťahači nachádzajú palivový, vzduchový, olejový, kabínový filter a filter sušiča vzduchu. V katalógu vyhľadali správne číslo vzduchového filtra a následne vykonali jeho správnu výmenu.

 

9. Meyle - Kompletná výmena oleja automatickej prevodovky

Meyle

Na tejto úlohe študenti mali vykonať kompletnú výmenu oleja prevodovky z vozidla Mercedes C 220 (S205) BLUETEC / d (205.204) 120KW / 163 PS, 2143ccm OM 651.921

Tu bolo potrebné pozorne si prezrieť polohy vypúšťacieho ventilu a skontrolovať, či sa olej vypúšťa iba z jedného miesta alebo z dvoch.

Meyle

 

 

10. Moto-remo - Analýza a výmena systému turbodáchadla

Moto-remo

Moto-remo je tohtoročným nováčikom a pre finalistov si pripravilo úlohu, v ktorej mali vykonať kontrolu turbodúchadla jeho najdôležitejších častí, ktoré majú tiež vplyv na správne fungovanie turba.

 

11. NRF - Kontrola klimatizačného systému

NRF

Ďalším nováčikom je aj NRF, ktoré si pripravilo pre študentov kontrolu klimatizačného systému. Skrze diagnostiku mali študenti odhaliť, prečo na ľavej strane vo vozidle nefúkal studený vzduch a následne fyzicky nájsť chybu. Na tejto úlohe zvyčajne študenti strávili najmenej času.

 

 

12. Schaeffler - Výmena rozvodovej reťaze

Schaeffler

Schaefller tentokrát neprišiel s úlohou na spojke, ale na rozvodoch. Študenti muselu v danom čase a s asitenciou hodnotiteľa, vymeniť rozvodovú reťaz na motore 1.8 TSI.

 

13. Shell - Výmena palivového a prevodovkového oleja

Shell

Posledná úloha bola od Shellu a pozostávala z dvoch komplexných úloh: výmeny motorového oleja a výmeny oleja v prevodovke. Finalisti v katalógu mali vyhľadať správny olej pre motor a prevodovku daného vozidla. Okrem vykonania výmeny olejov správnym spôsobom, mali v závere vysvetliť, aké sú rozdiely medzi olejmi API GL 4 a API GL 5.