Vedúci projektu YCM Umbrasko: "Partneri súťaže Young Car Mechanic odovzdávajú vedomosti a know-how pre budúcich odborníkov."

Young Car Mechanic je iniciatíva, ktorá sa natrvalo zapísala do kalendára automobilových podujatí. Súťaž každoročne podporujú poprední dodávatelia a výrobcovia dielov. Tohtoročný ročník bol už siedmym, kedy sme mohli zistiť, kto je najlepší mladý automechanik a žiarivý objav na automobilovom trhu. Prinášame vám rozhovor s Armandsom Umbraskom, vedúcim a koordinátorom projektu Young Car Mechanic.


Rafał Pierzgała: - Čo je najnáročnejšie pri organizovaní súťaže pre mládež na európskej úrovni?

Armands Umbrasko: - Najdôležitejším aspektom je, že už vieme, čo je najnáročnejšie, a máme otestované riešenia týchto výziev. Hovorím o príprave technických úloh, adaptácii a preklade úloh do všetkých rôznych jazykov, ako aj o logistike materiálov pre úlohy medzi krajinami.

Bude sa počet krajín, ktoré sa zúčastňujú na súťaži Mladý automechanik, v budúcnosti zvyšovať, alebo sa súčasný počet považuje za optimálny?

Projekt Mladý automechanik a jeho organizátor, spoločnosť Inter Cars, sú otvorení účasti nových krajín. V roku 2024 nebudú žiadni nováčikovia, ale v roku 2025 očakávame, že sa do súťaže zapojí aspoň jedna krajina. Dodal by som, že novými účastníkmi môžu byť nielen krajiny spojené v kapitálovej skupine Inter Cars.

Akú ďalšiu hodnotu podľa vás ako organizátora prináša súťaž Young Car Mechanic okrem hodnotenia zručností a zdrojov vedomostí?

Ak sa pozrieme hlbšie, existuje dlhý zoznam prínosov pre všetky zúčastnené strany. Študenti majú veľmi dobrý rozbeh do budúcnosti a získavajú multikultúrne skúsenosti. Školy a učitelia si vymieňajú skúsenosti a know-how a majú finančné výhody. Partneri súťaže Young Car Mechanic odovzdávajú vedomosti a know-how pre budúcich odborníkov. A čo je ešte dôležitejšie, školy a učitelia rozširujú tieto vedomosti stovkám študentov. Súťaž nám ako spoločnosti Inter Cars umožňuje dosiahnuť lepšiu a užšiu komunikáciu s našimi partnermi a dodávateľmi, pocit príslušnosti k jednej rodine, ako aj užšiu komunikáciu so školami a mať ich ako partnerov v každodennej práci.

Bosch, Continental, Elring, Febi, Mann-Filter, Meyle, Schaeffler, Shell, Varta a ZF Aftermarket - zoznam značiek, ktoré podporujú Young Car Mechanic, je pôsobivý. Ako dôležitý je výber partnerov pre Young Car Mechanic v kontexte súťaže?

Hlavným princípom výberu partnerov je vôľa každého partnera zapojiť sa do projektu. Všetky uvedené značky sú našimi partnermi už roky. Do úvahy treba brať aj dôležitý faktor. Vzhľadom na účastníkov a časové obmedzenia nemôžeme mať príliš veľa podporných značiek a príliš veľa úloh. Preto si veľmi vážime našu doterajšiu spoluprácu a snažíme sa ju udržať aj do budúcnosti. Aj keď každý nový partner je vítaný a budeme hľadať spôsoby spolupráce.

Aké sú názory na Young Car Mechanic v rôznych krajinách medzi účastníkmi a učiteľmi?

Nepočul som žiadnu negatívnu spätnú väzbu. Samozrejme, v každej krajine musíme brať do úvahy iné nuansy - napríklad vzdelávací systém, množstvo škôl a zapojenie štátnych organizácií. V konečnom dôsledku sme však schopní vytvoriť hodnotné podujatie pre školy a študentov.

Medzinárodné finále YCM 2023 v Gyori

V ktorej z krajín zapojených do súťaže Young Car Mechanic je povolanie automechanika medzi mladými ľuďmi najobľúbenejšie? Kde sa podarilo úspešne prehĺbiť vášeň pre toto povolanie?

Ťažko odpovedať. Rád by som teda povedal: vo všetkých krajinách je to rovnaké. Jeden aspekt, ktorý môžem spomenúť, je určite postoj mojej vlasti - Lotyšska. Kvalita a popularita profesie automechanika sa za posledných 15 rokov výrazne zvýšila, od kedy sa organizuje súťaž.

Akú úlohu zohrávajú mäkké zručnosti v profesiách, ako je automechanik, a ako v tomto smere slúži súťaž Young Car Mechanic ako názorný príklad?

Niekto by si mohol predstaviť, že mechanici sú ľudia, ktorí sa rozhodli pracovať s autami namiesto toho, aby komunikovali s inými ľuďmi. Ale faktom je, že títo chlapci, ktorých stretávame počas rôznych etáp súťaže, sú naozaj komunikatívni a inteligentní. V živote mladých mechanikov sa teda uplatňuje široká škála mäkkých zručností.

Ako sa dá súťaž Young Car Mechanic porovnať s podobnými súťažami z hľadiska organizácie, vedomostí, prestíže a kvality?

Nemáme veľmi s kým porovnávať - môžeme spomenúť súťaže, ako sú World Skills a Euro Skills. Ak máme porovnávať, sú to dva odlišné prístupy v základoch. World Skills a Euro Skills odmeňujú len technické prevedenie a majú veľmi vysokú prestíž a dlhú históriu. Young Car Mechanic je oveľa viac ako to. Ide o iné hodnoty: budovanie vzťahov, komunikáciu, veľmi vysoké štandardy zapojenia technických škôl do projektov, výučbu a učenie.

Aké sú podľa vás najdôležitejšie výchovné hodnoty pre mladých ľudí, ktoré sprostredkúva súťaž Young Car Mechanic?

Určite musíme spomenúť rozmanitosť a praktické skúsenosti.

Je súťaž Young Car Mechanic aj priestorom na vytváranie nových kontaktov alebo priateľstiev medzi účastníkmi v medzinárodnom meradle?

Určite. Je veľmi dobre vidieť, ako pozitívne a otvorene sa k sebe súťažiaci počas súťaže Young Car Mechanic správajú.

Počas súťaže prebieha aj výmena skúseností medzi študentmi a pedagógmi v oblasti mechaniky a mechatroniky. V ktorých aspektoch sa môžu najčastejšie navzájom dopĺňať?

Myslím si, že to závisí od toho, kde je to najviac potrebné, ale často to pozorujeme počas samotných súťaží. Učiteľ niečo vysvetľuje študentovi a táto komunikácia sa mení na dialóg. Na oboch stranách sú vždy názory, ktoré sú otvorené diskusii.