Vyhodnotenie 1. fázy Young Car Mechanic 2024!

5 týždňov zbehlo tak rýchlo a už je tu čas vyhodnotiť 1. fázu súťaže Young Car Mechanic 2024. Prvá fáza mala za cieľ identifikovať a otestovať technické poznatky a znalosti mladých automechanikov. Otázky online testu pochádzali z rôznych oblastí, vrátane riadiaceho, brzdových a elektrických systémov, údržby a diagnostiky, spaľovacích motorov, zavesenia kolies, hnacej sústavy a pravdaže aj nejakých všeobecných otázok. Prvá fáza nám urobila krásny prehľad o tom, ako sú na tom študenti so svojimi vedomosťami, tak sa na to poďme pozrieť.


Poďakovanie na úvod.

Ešte pred tým, než sa pozrieme na čísla, by sme ako organizačný tím súťaže YCM, chceli veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, venovaný čas a zorganizovanie 1. fázy súťaže na školách všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí si túto súťaž zobrali na zodpovednosť. Bez nich, by prvú fázu nebolo možné zorganizovať.

Ďakujeme.

 

Späť k výsledkom.

Tento rok sa nám do prvej fázy zaregistrovalo úžasných 1175 študentov zo 40 rôznych stredných odborných škôl z celého Slovenska, čím sa opäť posunula naša hranica z minulého roku.  Z toho sa 902 študentov aktívne zúčastnilo testovania, vďaka čomu si mohli overiť svoje vedomosti.

Oproti minulému roku sme trochu sprísnili pravidlá a tentokrát sme za úspešných riešiteľov považovali tých, ktorí v teste dosiahli 60 alebo viac percent. Pri plnom počte bodov 80 to teda znamenalo, že študenti museli dosiahnuť aspoň 48 bodov, aby boli považovaní za úspešných riešiteľov.

Minimálne 60% dosiahlo tento rok 138 žiakov z 31 rôznych škôl z celého Slovenska. Týmto srdečne gratulujeme úspešným riešiteľom tohtoročného teoretického kola.

Avšak do regionálnych kôl postupuje len 80 úspešných riešiteľov. Každej škole boli, na základe úspešnosti jej študentov, pridelené postupové miesta (viď tabuľka nižšie), ktoré by mali obsadiť svojimi najúspešnejšími riešiteľmi. Poradie svojich študentov školy vidia v systéme dashboard:  https://dashboard.youngcarmechanic.org/

Ktoré školy, obsadili prvých 30 miest si môžete pozrieť na tabuľke nižšie.

 

2. fáza - regionálne kolá

Tento rok opäť budeme mať 4 regionálne kolá. Dve kolá prebehnú na Strednej odbornej škole v Galante v dňoch 26. marca a 27. marca 2024. Ďalšie dve kolá bude hostiť Súkromná stredná odborná škola služieb v Poprade v dňoch 4. apríla a 5. apríla 2024. Každý deň bude súťažiť 20 študentov. V prvej tabuľke si všetky školy môžu pozrieť, v ktorom meste sa zúčastnia regionálnych kôl a v ktorý konkrétny deň. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás neváhajte kontaktovať.

Na záver

Veríme, že vybraní 80 študenti spravia všetko pre to, aby sa čo najlepšie pripravili na účasť v regionálnych kolách a dostali sa medzi dvanástich najlepších, ktorí postúpia do národného finále. Motiváciou im rozhodne budú aj hodnotné vecné ceny a možnosť predstaviť svoje meno autoservisnej komunite tým najlepším spôsobom.

Držme im prsty!