Vybrali sme 9 najlepších do národného finále!

Regionálne kolá Young Car Mechanic máme úspešne za sebou. Prešli sme od západu na východ a skončili v strede Slovenska, aby sme mohli vybrať zo 62 najlepších študentov práve deviatich, ktorí postúpia do národného finále.


Začali sme v Galante na SOŠ technickej, kde sa stretli v súťaži študenti zo západného Slovenska. Na východnom Slovensku nás privítala typickou pohostinnosťou SOŠ automobilová,  Košice. A šnúru regionálnych kôl sme ukončili v dielňach praktického výcviku, Vlkanová, Spojenej školy Banská Bystrica.  

Veľkú vďaku si zaslúžia najmä učitelia a majstri odborných výcvikov, ktorí svojich študentov pripravovali na skúšky a taktiež osobne sprevádzali na regionálnej súťaži. Nebolo to jednoduché, študenti prešli desiatimi celkom náročnými skúškami, či už na vedomosti alebo zručnosti.  

Ako uviedol Henrich Autner, projektový manažér Inter Cars: „znalosti a zručnosti študentov sme preverili na desiatich stanoviskách s naozaj pestrým a hlavne odlišným zameraním. Skúška zameraná na brzdy preverila v časovej tiesni schopnosť zmerať hádzavosť brzdového kotúča spolu s osadením na to určeného meradla. Problém so zapaľovaním vozidla bolo, tak isto, nutné vyriešiť do 15 minúť. Chybný elektrický okruh spolu s kontrolkou Check Engine? Riešením mohla byť poistka. Klasický pneuservis preveril študentov viac, než sme očakávali. K tomu bonus vo forme identifikácie značenia prémiovej pneumatiky. Práca s regloskopom dala študentom zabrať jednoznačne najviac. Spolu s identifikáciou desiatich kusov náhradných dielov sa študenti na týchto stanoviskách natrápili najviac. Zisťovali sme tiež znalosti z oblasti olejového segmentu, preverili sme v krátkosti aj teoretické vedomosti v krátkom, ale náročnom elektronickom teste. Čerešničkou bola skúška zameraná na prácu s diagnostikou KTS od priateľov z firmy BOSCH. Poslednou, skôr edukačnou skúškou, bola práca s moderným elektronickým e-Katalógom organizátora súťaže, Inter Cars. Na príjemné počudovanie, mnohí študenti už s katalógom pracovali. A tak prešli skúškou pozostávajúcou z vyhľadávania vybraných dielov bez starostí.“  

Veľkým motivátorom pri skúškach boli i samotné finančné odmeny, ktoré získali nielen prvý traja študenti ale i školy, z ktorých študenti prišli. Ani ostatní súťažiaci neodišli naprázdno, spoločnosť Inter Cars venovala budúcim mechanikom pracovné oblečenie (monterky, tričká, rukavice) a spomienkové predmety na Young Car Mechanic. Finančnú odmenu a  poďakovanie za organizáciu si zaslúžili aj tri hosťujúce školy: SOŠ technická Galanta, SOŠ automobilová Košice a Spojená škola Banská Bystrica. 

Regionálne kolá Young Car Mechanic neboli len o samotnej súťaži, ale taktiež o možnosti získať nové dôležité informácie z najmodernejších technológii v opravárenskom segmente. 
V  tomto ročníku sme v spolupráci s našim partnerom Bosch predstavili ADAS DAS 3000, kde po odbornej prezentácii mohli študenti sami vyskúšať ako systém funguje.

Veríme, že súťaž Young Car Mechanic mnohým účastníkom rozšírila obzory, priniesla nové vedomosti a pripravila tak do ďalšieho štúdia a tých najlepších do národného finále, ktoré sa uskutoční  28.5.2022 v Bory Mall v Bratislave.