Vyhodnotenie prvého kola ročníka 2023 je tu!

Ani sme sa nenazdali a už je tu marec. Pre nás v Young Car Mechanic to znamená, že nastáva usilovné obdobie vyhodnocovania teoretického kola a príprav regionálnych kôl.


Aj tento rok prebiehalo prvé kolo elektronickou formou, kde si mladí automechanici mohli preveriť svoje teoretické vedomosti. Veľmi nás potešilo to, keď sme zistili, že tento rok sa nám v tak krátkom čase prihlásilo tak veľa účastníkov. Nakoniec sme mali registrovaných 964 študentov z 32 stredných odborných škôl z celého Slovenska. 

Úspešne teoretickú časť vyriešilo až 390 účastníkov. Za úspešného účastníka bol považovaný každý študent, ktorý v danom termíne od 6.2 do 10.3.2023 v stanovenom čase dosiahol v teste viac ako 50%. Avšak do regionálnych kôl postupuje len 80 úspešných riešiteľov. Každej škole boli, na základe úspešnosti jej študentov, pridelené postupové miesta (viď tabuľka nižšie), ktoré by mali obsadiť svojimi najúspešnejšími riešiteľmi. Poradie svojich študentov školy vidia v systéme dashboard:  https://dashboard.youngcarmechanic.org/

Regionálne kolá, ktoré sa už zameriavajú hlavne na preskúšanie praktických zručností súťažiacich, sa tento rok budú konať v dvoch mestách, konkrétnejšie v Bratislave a Košiciach. V každom meste bude prebiehať regionálne kolo počas dvoch dní. V Bratislave sa budú konať prvé dve regionálne kolá na Súkromnej strednej odbornej škole automobilovej Jána Jonáša 5 v Devínskej Novej Vsi v dňoch 19.4. a 20.4.2023. Ďalšie dve regionálne kolá prebehnú v Košiciach na Strednej odbornej škole automobilovej na Jarmočnej 6 v termínoch 26.4. a 27.4.2023. 

Veríme, že vybraní 80 študenti spravia všetko pre to, aby sa čo najlepšie pripravili na účasť v regionálnych kolách a dostali sa medzi dvanástich najlepších, ktorí postúpia do národného finále. Motiváciou im rozhodne budú aj hodnotné vecné ceny a možnosť predstaviť svoje meno autoservisnej komunite tým najlepším spôsobom.

Držme im prsty!